MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0002493KdenliveUser Interfacepublic2012-01-20 14:082012-02-15 09:43
Reporterpe 
Assigned Toj-b-m 
PrioritynormalSeveritycrashReproducibilityalways
StatusfeedbackResolutionopen 
PlatformintelOSLinux 2.6.37.6OS Version11.4
Product Version0.8.2.1 
Target VersionFixed in Version 
Summary0002493: crash at startup
Descriptionafter installation perfect startup and working
closing kdenlive
at all following starts, kdenlive crashes

if I delete kdenliverc in the "/home/xxxxx/.kde4/share/config
directory - the program starts properly again for one time.
Additional InformationApplication: kdenlive (0.8.2.1)
KDE Platform Version: 4.6.00 (4.6.0) "release 6"
Qt Version: 4.7.1
Operating System: Linux 2.6.37.6-0.11-desktop x86_64
Distribution: "openSUSE 11.4 (x86_64)"

-- Information about the crash:
<Erklären Sie bitte ganz genau, was Sie machten, als das Programm abstürzte.>

The crash can be reproduced every time.

-- Backtrace:
Application: Kdenlive (kdenlive), signal: Aborted
[KCrash Handler]
0000006 0x00007f82d574dab5 in raise () from /lib64/libc.so.6
0000007 0x00007f82d574efb6 in abort () from /lib64/libc.so.6
0000008 0x00007f82d5788dd3 in __libc_message () from /lib64/libc.so.6
0000009 0x00007f82d5804f37 in __fortify_fail () from /lib64/libc.so.6
0000010 0x00007f82d5802ce0 in __chk_fail () from /lib64/libc.so.6
0000011 0x00007f82d5802059 in _IO_str_chk_overflow () from /lib64/libc.so.6
0000012 0x00007f82d578c255 in _IO_default_xsputn_internal () from /lib64/libc.so.6
0000013 0x00007f82d57643e6 in __printf_fp () from /lib64/libc.so.6
0000014 0x00007f82d575e826 in vfprintf () from /lib64/libc.so.6
0000015 0x00007f82d58020fd in __vsprintf_chk () from /lib64/libc.so.6
0000016 0x00007f82d580203f in __sprintf_chk () from /lib64/libc.so.6
0000017 0x00007f82da7b3bf6 in sprintf (self=0x108a8c0) at /usr/include/bits/stdio2.h:34
0000018 mlt_property_get_string (self=0x108a8c0) at mlt_property.c:468
0000019 0x000000000057c929 in initEffects::createDescriptionFromMlt (repository=<value optimized out>, filtername=<value optimized out>) at /usr/src/debug/kdenlive-0.8.2.1/src/initeffects.cpp:463
0000020 0x000000000058858d in initEffects::parseEffectFiles () at /usr/src/debug/kdenlive-0.8.2.1/src/initeffects.cpp:232
0000021 0x0000000000481c80 in MainWindow::MainWindow (this=0xb5cce0, MltPath=<value optimized out>, Url=..., clipsToLoad=..., parent=<value optimized out>, __in_chrg=<value optimized out>, __vtt_parm=<value optimized out>) at /usr/src/debug/kdenlive-0.8.2.1/src/mainwindow.cpp:201
0000022 0x000000000045ee6f in main (argc=5, argv=0x7fffbaafce38) at /usr/src/debug/kdenlive-0.8.2.1/src/main.cpp:84

An http://kdenlive.org/mantis [^] berichten
TagsNo tags attached.
Build/Install MethodDistribution package
Attached Files

- Relationships
has duplicate 0002439feedbackj-b-m Kdenlive crashes on startup 
has duplicate 0002516closedj-b-m Crash on startup 

-  Notes
(0007800)
pe (reporter)
2012-01-20 14:16

[MainWindow]
Height 1080=1032
State=AAAA/wAAAAD9AAAAAQAAAAIAAAeAAAABAPwBAAAAC/wAAAAAAAACIQAAAH8A////+gAAAAABAAAAAvsAAAAYAHAAcgBvAGoAZQBjAHQAXwB0AHIAZQBlAQAAAAD/////AAAAfwEAAAX7AAAAGABuAG8AdABlAHMAXwB3AGkAZABnAGUAdAEAAAAA/////wAAAE0BAAAF/AAAAiQAAAKmAAAA9QD////6AAAAAgEAAAAD+wAAABYAZQBmAGYAZQBjAHQAXwBsAGkAcwB0AQAAAAD/////AAAAqwEAAAX7AAAAGABlAGYAZgBlAGMAdABfAHMAdABhAGMAawEAAAAA/////wAAAPUBAAAF+wAAABQAdAByAGEAbgBzAGkAdABpAG8AbgEAAAAA/////wAAAPUBAAAF+wAAABYAVgBlAGMAdABvAHIAcwBjAG8AcABlAAAAAAD/////AAABIgEAAAX7AAAAEABXAGEAdgBlAGYAbwByAG0AAAAAAP////8AAACWAQAABfsAAAAUAFIARwBCACAAUABhAHIAYQBkAGUAAAAAAP////8AAACWAQAABfsAAAASAEgAaQBzAHQAbwBnAHIAYQBtAAAAAAD/////AAABIgEAAAX7AAAAFgBhAHUAZABpAG8AcwBpAGcAbgBhAGwAAAAAAP////8AAABNAQAABfsAAAAaAEEAdQBkAGkAbwBTAHAAZQBjAHQAcgB1AG0AAAAAAP////8AAAFcAQAABfsAAAAWAFMAcABlAGMAdAByAG8AZwByAGEAbQAAAAAA/////wAAAVkBAAAF/AAABM0AAAKzAAABPQD////6AAAAAAEAAAAD+wAAABgAYwBsAGkAcABfAG0AbwBuAGkAdABvAHIBAAAAAP////8AAABNAQAABfsAAAAeAHAAcgBvAGoAZQBjAHQAXwBtAG8AbgBpAHQAbwByAQAAAAD/////AAAATQEAAAX7AAAAHAByAGUAYwBvAHIAZABfAG0AbwBuAGkAdABvAHIBAAAAAP////8AAAE9AQAABfsAAAAYAHUAbgBkAG8AXwBoAGkAcwB0AG8AcgB5AAAAAAD/////AAAATQEAAAUAAAeAAAACsQAAAAQAAAAEAAAACAAAAAj8AAAAAQAAAAIAAAACAAAAFgBtAGEAaQBuAFQAbwBvAGwAQgBhAHIBAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAABgAZQB4AHQAcgBhAFQAbwBvAGwAQgBhAHIBAAACa/////8AAAAAAAAAAA==
ToolBarsMovable=Disabled
Width 1920=1920

[Project Tree]
columns=\x00\x00\x00ÿ\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x03\x04\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00d\x00\x00\x02ä\x00\x00\x00\x03\x00\x01\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00dÿÿÿÿ\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x03\x00\x00\x02?\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00d\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00

[Scope_AudioSpectrum]
autoRefresh=true
dBmax=0
dBmin=-70
freqMax=0
realtime=false
showMax=true
trackMouse=true
windowFunction=0
windowSize=0

[Scope_Histogram]
autoRefresh=true
bEnabled=true
gEnabled=true
rEnabled=true
realtime=false
rec601=false
sEnabled=false
yEnabled=true

[Scope_RGB Parade]
autoRefresh=true
axis=false
gradref=false
paintmode=0
realtime=false

[Scope_Spectrogram]
autoRefresh=true
dBmax=0
dBmin=-70
drawGrid=true
freqMax=0
highlightPeaks=true
realtime=false
trackMouse=true
windowFunction=0
windowSize=0

[Scope_Vectorscope]
75PBox=false
autoRefresh=true
axis=false
backgroundmode=0
colorspace_ypbpr=false
gain=1
iqlines=false
paintmode=0
realtime=false

[Scope_Waveform]
autoRefresh=true
paintmode=0
realtime=false
rec601=false

[capture]
decklink_capturedevice=4294967295
decklink_extension=mov
decklink_parameters=vcodec=dnxhd vb=145000k acodec=pcm_s16le threads=%threads
detectedv4ldevices=4294967295
dvgrab_path=/usr/bin/dvgrab
rmd_path=/usr/bin/recordmydesktop
v4l_extension=mpg
v4l_parameters=f=mpeg acodec=mp2 ab=128k ar=48000 vcodec=mpeg2video minrate=0 vb=4000k

[env]
defaultaudioapp=/usr/bin/audacity
defaultimageapp=/usr/bin/gimp
defaultplayerapp=xine
defaultprojectfolder[$e]=/data/Videos
mltpath[$e]=/usr/share/mlt/profiles/
rendererpath[$e]=/usr/bin/melt

[project]
profiles_list=10
proxyextension=ts
proxyparams=-f mpegts -acodec libmp3lame -ac 2 -ab 128k -ar 48000 -vcodec mpeg2video -g 5 -deinterlace -s 480x270 -vb 400k

[sdl]
blackmagic_output_device=-1

[shuttle]
shuttlebuttons=button0=monitor_pause;button1=manage_profiles;button2=manage_profiles;button3=manage_profiles;button4=manage_profiles;button5=manage_profiles

[unmanaged]
audiocodecs=aac,ac3,ac3_fixed,alac,dca,eac3,flac,g723_1,mp2,nellymoser,real_144,sonic,sonicls,vorbis,wmav1,wmav2,pcm_alaw,pcm_f32be,pcm_f32le,pcm_f64be,pcm_f64le,pcm_mulaw,pcm_s8,pcm_s16be,pcm_s16le,pcm_s24be,pcm_s24daud,pcm_s24le,pcm_s32be,pcm_s32le,pcm_u8,pcm_u16be,pcm_u16le,pcm_u24be,pcm_u24le,pcm_u32be,pcm_u32le,roq_dpcm,adpcm_adx,g722,g726,adpcm_ima_qt,adpcm_ima_wav,adpcm_ms,adpcm_swf,adpcm_yamaha,libgsm,libgsm_ms,libmp3lame,libopencore_amrnb,libspeex,libvorbis
current_profile=dv_pal
default_profile=dv_pal
producerslist=libdv,slowmotion,abnormal,color,colour,consumer,hold,loader,melt,melt_file,noise,ppm,avformat,avformat-novalidate,kino,qimage,kdenlivetitle,framebuffer,pango,pixbuf,decklink,vorbis,swfdec,pgm,xml,xml-string
project_display_ratio=1.33333333333333
supportedformats=a64,ac3,adts,aiff,amr,asf,ass,asf_stream,au,avi,avm2,bit,caf,cavsvideo,crc,daud,dirac,dnxhd,dts,dv,eac3,ffm,ffmetadata,filmstrip,flac,flv,framecrc,framemd5,g722,g723_1,gif,gxf,h261,h263,h264,image2,image2pipe,ipod,ivf,latm,m4v,md5,matroska,matroska,microdvd,mjpeg,mlp,mmf,mov,mp2,mp3,mp4,mpeg,vcd,mpeg1video,dvd,svcd,mpeg2video,vob,mpegts,mpjpeg,mxf,mxf_d10,null,nut,ogg,alaw,mulaw,f64be,f64le,f32be,f32le,s32be,s32le,s24be,s24le,s16be,s16le,s8,u32be,u32le,u24be,u24le,u16be,u16le,u8,psp,rawvideo,rm,RoQ,rso,rtp,rtsp,sap,segment,sox,spdif,srt,swf,3g2,3gp,mkvtimestamp_v2,truehd,rcv,voc,wav,webm,wtv,yuv4mpegpipe,alsa,oss,sdl
videocodecs=a64multi,a64multi5,amv,asv1,asv2,bmp,cljr,dnxhd,dpx,dvvideo,ffv1,ffvhuff,flashsv,flashsv2,flv,gif,h261,h263,h263p,huffyuv,j2k,jpegls,ljpeg,mjpeg,mpeg1video,mpeg2video,mpeg4,msmpeg4v2,msmpeg4,msvideo1,pam,pbm,pcx,pgm,pgmyuv,png,ppm,prores,qtrle,rawvideo,roqvideo,rv10,rv20,sgi,snow,svq1,targa,tiff,v210,v410,wmv1,wmv2,y41p,zlib,zmbv,libdirac,libschroedinger,libtheora,libvpx,libx264,libx264rgb,libxvid

[version]
version=0.8.2.1
(0007807)
j-b-m (administrator)
2012-01-22 13:17

There is a known crash in MLT on Suse that is fixed in the development version. The crash is related to the LADSPA plugin. As a workaround, you can try to delete (or temporarily move) the MLT jackrack plugin that is probably located at:

/usr/lib/mlt/libmltjackrack.so

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2012-01-20 14:08 pe New Issue
2012-01-20 14:16 pe Note Added: 0007800
2012-01-22 13:17 j-b-m Note Added: 0007807
2012-01-22 13:17 j-b-m Assigned To => j-b-m
2012-01-22 13:17 j-b-m Status new => feedback
2012-01-24 21:48 j-b-m Relationship added has duplicate 0002439
2012-02-15 09:43 j-b-m Relationship added has duplicate 0002516


Copyright © 2000 - 2016 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker